גבוהּ

גבוהּ
גָּבוֹהַּm. (b. h.; preced. ws.), constr. גְּבַהּ 1) high, exalted, elevated Sot.5a among men ג׳ רואה את הַגָּ׳וכ׳ a high persou looks up to a higher one, but ignores the lower one. Gen. R. s. 22 (ref. to Ps. 32:1) happy is he שהוא ג׳ מפשעווכ׳ who is higher than (who controls) his sin, and whose sin is not higher than himself; a. fr.Snh.5b (in Chald. diction) אבוה … גְּבַהּ עינים הוה this mans (my) father was ambitious.Fem. גְּבוֹהָה. Ab. V, 19 רוח ג׳ haughtiness, opp. נמוכה.Pl. גְּבוֹהִים, f. גְּבוֹהוֹת. Esth. R. to IV, 7 הג׳ הושפלו the high were lowered.Y.Shebi.VI, 36c top עיניו … היו ג׳ my father was ambitious, v. supra.Esp. הַגָּבוֹהַּ the Most High. Y.Snh.VII, 25b top; ib. c top בעבודתה בעבודת(ה)ג׳ with a service peculiar to it (that idol), or with a service prescribed for the worship of the Lord; Y.Naz.VI, beg.54c למלאכת הג׳ referring to a service prescribed for the worship of the Lord (but applied to an idol).Y.Ned.I, 37a top; Y.Naz.I, beg.51a לשון ג׳ הוא it is an expression alluding to Divinity, v. חֶרֶס.לַגָּ׳ for the Lord, on the altar. Pes.3b אליה לג׳ סלקא the fat-tail is offered on the altar; a. fr. 2) an abnormally tall and slim person with shaking gait. Bekh.45b (explain. קפח, כיפח Mish.) גבוה ed. (Ar. גִּבֵּחַ).Fem. גְּבֹוהִית. Ib. (Ar. גִּבַּחַת).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Look at other dictionaries:

 • גבוה — adj. נישא, רם, נשגב, נעלה, מרומם, בכיר, מכובד; ארך רגליים, גבה קומה; גא, גאה; סופרן, דק (קול) …   אוצר עברית

 • גבוה מעל כולם — הרבה יותר טוב מהאחרים, הכי טוב, מספר אחד {{}} …   אוצר עברית

 • טנור גבוה — צליל גברי גבוה {{}} …   אוצר עברית

 • מתח גבוה — זרם חשמלי גבוה ומסוכן {{}} …   אוצר עברית

 • סטנדרד גבוה — קנה מידה גבוה, ברמה אחרת {{}} …   אוצר עברית

 • אור גבוה — אור דרך חזק העלול לסנוור את הרכב הבא ממול {{}} …   אוצר עברית

 • אפיק לחץ גבוה — S{{}} …   אוצר עברית

 • ביס גבוה — בי ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטה, מכללה {{}} …   אוצר עברית

 • בית-ספר גבוה — בי ס ללימודים מתקדמים, אוניברסיטה, מכללה {{}} …   אוצר עברית

 • הילוך גבוה — הילוך המניע רכב במהירות רבה, הילוך חמישי; קצב מהיר {{}} …   אוצר עברית

 • הר גבוה — sss{{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”